Biber - Tjegulla për strehë

Përdoret si përfundim harmonik,i drejtë, te streha me qëllim të rrjedhjes së sigurt të ujit në ulluk.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!