Constant Eco - Аjruese

Tjegullat e ajrimit shërbejnë për ventilimin e hapësirës nën tjegulla. Vendosen sipas normativës së çatisë. E plotësojnë funksionin e ajrimit të montazhit të thatë te kulmi.
Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!