Rumba - Tjegulla anësore për kurorë

Tjegullat e kulmit vendosen mbi reshtin më të sipërm të tjegullave, ku janë vendosur kulmoret. Tjegullat e kulmit vihen mbi reshtin më të sipërm të tjegullave. Ato janë të përshtatshme për modele tjegullash me valëzim të lartë ose të ashtuquajturat e tipit Mediteran. Në sajë të pengesave të integruara (spoilera), tjegullat kulmore sigurojnë shkarkimin e shpejtë e të sigurt të ujit drejt rreshtave të poshtme të tjegullave, si edhe drejt ullukut, ndërkohë që garantohet ventilimi i suksesshëm i hapësirës së nënçatisë. Pengesat e integruara në pjesën e sipërme të tjegullave janë përshtatur me pozicionin e tjegullave kulmore dhe e mbyllin në mënyrë të sigurt zonën e kulmit, duke garantuar pamjen e shkëlqyer të çatisë.
Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!