Seti për antenë

Seti i antenës përbëhet nga tjegull me vrimë, zgjatues, manshet dhe kapak.
Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!