Twist - Аnësore e majtë

Mbron konstruksionin e nënçatisë nga depërtimi i ujit dhe i jep çatisë një pamje të përfunduar - tjegull e majtë. Mbron konstruksionin e nënçatisë nga depërtimi i ujit në kushte jo të favorshme atmosferike dhe i jep çatisë një pamje të përfunduar.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!