Twist - Gjysmë-tjegull

Shërben për parakalimin e fugave të tjegullave gjatë punimit të një çatie me dy pjerrësi. Gjysmëtjegulla shërben për parakalimin e fugave të tjegullave gjatë punimit të një çatie me dy pjerrësi, si edhe për lehtësim në përdorimin e tjegullave të majta dhe të djathta.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!