Venera - Аjruese

Tjegullat e ajrimit shërbejnë për ventilimin e hapësirës nën tjegulla. Vendosen sipas normativës së çatisë. E plotësojnë funksionin e ajrimit të montimit të thatë te kulmi.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!