Adriatic e natyrale

Kanalica është tjegull tradicionale dhe lloj më i vjetër i çatisë argjilore. Karakteristike është për arkitekturën tradicionale të hapsirave mesdhetare. Më shumë përdorët për renovim të Çative të cilat i përkasin trashigimisë historike dhe kulturore. Çatitë nga Kanalica me sukses i kundërpërgjigjen temperatuave të larta verore dhe erërave dimërore.
  • Dimensionet: 18.0 x 44.5 cm
  • Copë për metër katror: 26.0 - 28.6cp/m²
  • Gjerësia mesatare e mbulimit: 23 cm
  • Gjatësia e sugjeruar e mbulimit: 22.0 - 40.0 cm
  • Pesha për copë: 2,20 kg
  • Copë për paletë: 235 cp

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!