Figaro e zezë

Modeli dallohet për estetikën dhe pamjen elegante që plotësohen në mënyrë perfekte me funksionalitet dhe fortësi – cilësi këto, karakteristike për tjegullat qeramike Tondach. Një përfaqësues i veçantë i tendencave të reja për forma të pastra moderne gjeometrike të çatisë, i cili i jep gjithë ndërtesës elegancë dhe pamje të njëtrajtshme. Ky model mund të montohet në çati me pjerrësi nga 20o e deri 90o dhe jep mundësi unike që çatia të “shkrihet” butësisht me rrafshin e fasadës duke krijuar një “mbështjellje” uniforme të ndërtesës.
  • Dimensionet: 27.0 x 45.5 cm
  • Copë për metër katror: 10.5 - 12.0cp/m²
  • Gjerësia mesatare e mbulimit: 23,30 cm
  • Gjatësia e sugjeruar e mbulimit: 33.5 - 37.0 cm
  • Pesha për copë: 3,90 kg
  • Pjerrësia e çatisë me kërkesa shtesë të nënçatisë: 20°
  • Copë për paletë: 240 cp
Shkarkime

Katalogu dhe broshura

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!