Tondach Vineam brown

Një çati e re me sistemin e ri Tondach Vineam

Vineam, sepse e zeza asnjëherë nuk del mode ... Jeni gati për diçka të re? Po? Atëherë, bëhuni gati për zgjidhjen më të re të sistemit të çatisë Tondach Vineam, një zgjidhje me të zeza! Është zgjidhje me dizajn inovativ dhe ngjyra moderne: Vineam me të zeza. Gërshetoni materialet natyrale qeramike me një vizion mbresëlënës. Zgjidhni cilësinë dhe bëjeni realitet çatinë tuaj të re tani. Zgjidhni një sistem të kompletuar çatie Tondach Vineam, sepse e zeza asnjëherë nuk del mode...

Çfarë na nevojitet për të pasur një çati të fortë e të sigurt?

Që çatia të përmbushë funksionet e veta, ajo duhet t`i përgjigjet një vargu minimal kërkesash për fortësi, cilësi dhe estetikë. Materiale dhe mënyra të caktuara ndërtimi, me kalimin e kohës parapëlqehen jo vetëm se i përmbushin kriteret e përmendura, po dhe sepse shpesh i mbikalojnë këto kritere, ndryshojnë perceptimet për ndërtim të sigurt dhe efiçent dhe çojnë në objektiva të reja më të larta ndërtimi.   

Qeramika: e provuar nga koha dhe qytetërimet

Shembull shumë i mirë për një material që i ka provuar vetitë e veta në zona të ndryshme gjeografike dhe kushte të ndryshme atmosferike është qeramika. Kjo është baza mbi të cilën ngrihen produktet Tondach. Çatitë qeramike kanë një sërë përparësish që i përcaktojnë si sinonime të jetëgjatësisë, sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Midis tyre renditen rezistueshmëria, akumulimi termik, larmia e formave dhe ngjyrave, kombinimi harmonik me materiale të tjera. Tjegullat qeramike janë vetëm pika kulmore e gjithë sistemit të çatisë, ku për realizimin dhe funksionimin pa problem të tij Tondach jep zgjidhje të llojllojshme. Që çatia të punojë duhet të ngrihet një sistem i tërë skeleti, kurse për realizimin e këtij sistemi duhen zgjidhje për sistemin dhe këto zgjidhje janë know-how i rezervuar i Tondach.

Komponentët e sistemit të përgjithshëm të çatisë Tondach

Sistemi i çatisë përbëhet nga tjegulla qeramike, aksesorë qeramikë dhe joqeramikë, ndër të cilat: fletë të aluminizuar (membrana e nënçatisë), listela dhe kontralistela, tjegulla me funksione specifike (p.sh. ventilimi), sistemet borëmbajtëse, listela e ajrimit nën kulmet e montimit pa llaç, tjegulla brinjëfilluese,  tjegulla të brinjave, etj. Përdorimi i aksesorëve joqeramikë, të quajtur edhe tuning, është gjithashtu me rëndësi kyçe. Pjesë të zgjidhjeve që ofron Tondach janë: shiriti i ventilimit nën kulme për shtrirje pa llaç, kapëset e kulmeve dhe brinjave,  mbajtësit e listelave, rrjeta plastike mbrojtëse që nuk lejon futjen e zogjve, elemente aspirimi, membrana kulmi/brinje dhe fletë anësore alumini, membranë hidroizoluese për oxhakë, etj.

Gama e produkteve: tjegullat Tondach

Ne mendojmë shpesh herë si do të jetë çatia jonë, por kjo është zakonisht një pamje e paqartë, e shkurtër dhe abstrakte. Përveç kësaj, e rëndësishme është: si duket vetëm një tjegull dhe si duken një numër të madh tjegullash të shtruara mbi një çati në mënyrë të rregullt. Më mirë do të ishte t`i kemi para syve të dyja pamjet.

Siguria e hapësirës së nënçatisë

Tondach Fol
Tondach Fol

Membrana hidroizoluese Tondach që lejon difuzionin, e mbron hapësirën e nënçatisë nga depërtimi i ujit dhe lejon kalimin pa problem të avujve të nënçatisë të shkaktuara nga veprimtaria e njeriut dhe daljen e tyre nga kanalet e ventilimit të hapësirës nën mbulesën për nënçatinë. Është me rëndësi membranës hidroizoluese t`i sigurohet një izolim perfekt ndaj futjes së ujit dhe për këtë ofrohen aksesorë shtesë si shirita ngjitëse me veti vetëshkrirëse që përdoren për rezistencë ndaj grisjes nga gozhdët që çpojnë membranën gjatë montimit të listelave mbajtëse. Membranat hidroizoluese që lejojnë difuzionin garantojnë rezistencë ndaj depërtimit të ujit, kalimin e avujve, rezistencë termike, qëndrueshmëri ndaj vjetërsimit dhe kanë fortësi mekanike. Falë këtyre vetive garantohet siguria dhe mbrojtja e krejt sistemit të çatisë. 

Ventilimi i hapësirës së nënçatisë

Tondach
Ventilimi i hapësirës së nënçatisë

Ventilimi i hapësirës së nënçatisë ka rëndësi të madhe që çatia të përmbushë destinacionin e saj. Ventilimi optimal ndihmon që çatia të punojë si një sistem, ndërsa qarkullimi i vazhdueshëm i ajrit nga buzët drejt kulmit të çatisë mundëson ajrimin e konstruksionit prej druri dhe njëkohësisht edhe freskimin e tij. Ventilimi bën edhe rolin e termoizolimit të natyrshëm, ndërsa avujt që akumulohen nga veprimtaria e njeriut në hapësirën e nënçatisë gjithashtu nxirren jashtë me anë të qarkullimit të ajrit.

Siguria dhe mbrojtja ndaj kushteve të disfavorshme klimatike

Garantimi i sigurisë në kushte të disfavorshme të klimës është një sfidë e veçantë. Çdo çati ndikohet vazhdimisht nga kushtet atmosferike dhe ndryshimet e motit. Fortësia e çatisë në këto raste merr një rëndësi edhe më të madhe. Fiksimi i sigurt i tjegullave të kulmit e të brinjave Tondach nëpërmjet kapëseve të fiksimit, si dhe vendosja e tjegullave në pjesët anësore shërben për sigurimin e elementëve të veçantë mbi konstruksion dhe garanton qëndrueshmëri maksimale në kushte të disfavorshme atmosferike.

Tondach
Tondach

Sistemet borëmbajtëse

Këto sisteme bëjnë që dëbora të shpërndahet në mënyrë harmonike mbi konstruksionin e çatisë dhe parandalojnë rrëshqitjen e dëborës që mund të dëmtojë buzët e çatisë.

Elementët përmbyllës për çati

Këta elementë sigurojnë një mbrojtje tjetër ndaj ndryshimeve të motit dhe nuk lejojnë depërtimin e ujit dhe dëborës në nënçati. Në këtë mënyrë ata garantojnë siguri edhe më të madhe. Tondach ofron elemente brinjëfilluese dhe fundore për çati me dy kulme që i japin çatisë një pamje të plotë, si dhe tjegulla anësore/fundore, të cilat përveç funksioneve të përmendura, i japin pamje edhe më të bukur konstruksionit të çatisë.

Shihni sistemin Vineam nga afër.

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!

Mbështetje e personalizuar

Keni nevojë për ndihmë?

Dëshironi një ofertë të personalizuar?

Gjeni një distributor

Gjeni distributorin më të afërt

Abonohuni në 'newsletter'

Mos humbisni të rejat më të fundit nga ne

Artikuj të ngjashëm