Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Diçka që do të jetë e dobishme për ju që ta dini!
 
Faqja Wienerbergerweb është krijuar që t'ju informojë për korporatën Wienerberger dhe për produktet dhe shërbimet e saj.

Wienerberger distancohet nga çdo përgjegjësi që mund të krijohet në bazë të informacioneve jo të sakta.

Faqja Wienerbergerweb është krijuar që t'ju informojë rreth korporatës Wienerberger dhe rreth produkteve dhe shërbimeve të saj. Gjithashtu duam t'ju lajmërojmë, se baza e kompanisë Wienerberger, në bazë të ligjit rreth e-mail komunikimit, mund ta gjeni nën rubrikën Editorial.

Ne e kuptojmë mmbrojtjen e bazës së të dhënave shumë seriozisht. Më shumë informacion rreth kësaj gjendet në rubrikën PrivacyStatement.


Përgjegjësia:

Të gjitha informacionet që mund t'i gjeni në ueb faqet tona janë rregulluar me kujdes, mirëpo nuk jemi në mundësi që të japim ndonjë garanci për përmbajtjen e faqeve tona. Wienerberger veçanërisht distancohet nga çdo përgjegjësi që mund të burojë nga informacionet jo të sakta që gjenden në ueb faqet tona.

Wienerberger do të përpiqet të sigurojë, që ueb faqet tona gjithmonë të jenë në disponim, mirëpo përdoruesit nuk kanë të drejtë të ankohen për to. Wienerberger është i autorizuar ta kufizojë ose pamundësojë qasjen dhe përdorimin e ueb faqeve nën përgjegjësinë e saj.

Wienerberger nuk mund të konsiderohet përgjegjës për dëmin, që mund të shkaktohet me përdorimin e ueb faqeve në kohën kur qasja është e kufizuar ose e pamundësuar.


Informacionet për të drejtat e autorit:

Përmbajtja e përgjithshme e faqeve Wienerbergerweb (tekstet, fotografitë, animacionet) janë të mbrojtura me copyright dhe ndalohet rreptësisht kopjimi i tyre dhe distribuimi i mëtejmë pa lejen e veçantë nga ana e Wienerberger-it.