Rregullat e privatësisë

Ne mendojmë se mbrojtja e privatësisë dhe e të dhënave tuaja personale, është çeshtje e rëndësishme për të cilën terheqim vëmendjen gjatë gjithë marrëdhënieve tona të biznesit. Rrespektojmë sekretin e të dhënave tuaja personale dhe proçedojmë gjithmonë në përputhje me dispozitat ligjore, të cilat rregullojnë mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe dispozitat e këtyre rregullave për mbrojtjen e privatësisë.

1. Dimensioni i rregullave të privatësisë

Rregullat e privatësisë shërbejnë për t’ju informuar mbi mënyrën se si Wieneberger Shpk Kanjizha përdor të dhënat personale, informacionet rreth përdoruesve të faqeve tona të internetit, aplikacioneve online, ose platformave tona mobile (shërbimet online), të cilat i grumbullon, vlerëson dhe me vonë i shfrytëzon, ia transmeton personave te tretë ose i përpunon në ndonjë mënyrë tjetër. 

Ky rregull privatësie përdoret në  Wieneberger Shpk Kanjizha. Nuk aplikohet për shërbimet online të kompanive të tjera të Wienerberger Group, apo në shërbimet online të menaxhuara nga palët e treta.

2. Grumbullimi i të dhënëve

2.1. Të dhënat që Ju ofroni

Si rregull, zbulimi i të dhënave personale nuk është i nevojshëm për shfrytëzimin e shërbimeve tona online. Nëqoftëse, të dhënat personale (emëri, adresa postare ose adresa e e-mail-it) grumbullohen në kuadër të shërbimeve tona online, kjo, në një farë mase, kryhet mbi baza vullnetare. Nëqoftëse, p.sh, dëshironi të merrni Buletinin e ofruar nga faqja jonë e internetit, na duhet adresa juaj e e-mail-it, si dhe informacioni që na mundëson të verifikojmë nëse Ju jeni realisht poseduesi i kësaj adresa.

2.2. Grumbullimi automatik i të dhënave

Për arësye sigurie  dhe, me qëllim të optimizimit të aksesit të përdoruesve, ne gjithashtu, grumbullojmë edhe informacione jo-personale, që kanë të bëjnë me përdorimin e shërbimeve tona online. Për shembull, arkivoni shfletuesin e internetit (motorrin e kërkimit të internetit)  që përdorni, sistemin operativ, emrin e faqes së internetit që keni vizituar për herë të fundit, para se të hyni në faqen tonë online, numurin e vizitave dhe kohën mesatare të shpenzuar në faqen tonë të internetit, si dhe faqet ku keni hyrë.

Këto të dhëna, të grumbulluara në mënyrë automatike, nuk kanë lidhje me të dhënat nga burimet e tjera. Megjithatë, ne rezervojmë të drejtën për t’i verifikuar këto të dhëna, në rast se ka indikacioneve konkrete për përdorim të paligjshëm.

2.3. Biskotat ("Cookies"-faille, skedarë tekstesh) dhe web-shoqëruesit ("web-beacons")

Shërbimet tona në internet përdorin të ashtuquajturat “cookies” të censorit si dhe shoqëruesit e  internetit. Cookies  nuk shkaktojnë dëme në kompjuterin tuaj. Këto janë skedarë të vegjël me parametra  të konfiguruar, të cilat na ndihmojnë që shërbimet tona online, të jenë më të aksesueshëm për përdoruesit, më efikasë dhe më të sigurta. Cookies  shërbejnë për të futur funksione të caktuara të përdoruesit.

Shërbimet tona online zakonisht përdorin "cookies-et e sesionit" që fshihen automatikisht kur shfletuesi është i mbyllur. Herë pas here, shërbimet tona të internetit përdorin gjithashtu "cookies-et e përhershme" të cilat qëndrojnë në pajisje derisa të skadojnë ose të fshihen në mënyrë manuale. Ato na lejojnë të identifikojmë shfletuesin tënd në vizitën tuaj të ardhshme. Detajet për "cookies-et e palëve të treta", dmth. cookies-et  që ofrojnë palët e treta, siç është Google Inc, i kërkoni tek rregullat për mbrojtjen e privatësisë të këtyre ofruesve.

Mund ta përshtasni shfletuesin tuaj ose parametrat e privatësisë të pajisjeve tuaja mobile, për të marrë njoftim sa herë që cookies është dërguar në pajisjen tënde, në mënyrë që të vendosni rast pas rasti nëse e dëshironi ose jo cookies. Ju gjithashtu, mund ta çaktivizoni pranimin e cookies, vetëm në raste ose detyra të caktuara dhe aktivizoni fshirjen automatike të kopjeve, sa herë që mbyllni shfletuesin. Sidoqoftë, duhet të mbani parasysh se disa funksione të shërbimeve tona online, mund të mos jenë plotësisht të disponueshme nëse çaktivizoni cookies.

Përveç kësaj, ne përdorim web shoqërueset (web-beacons), të quajtura edhe faqe tags (page tags), për të analizuar efektivitetin e faqeve tona të internetit ose Buletinit. Për shembull, Buletinet tona dhe email-et HTML, mund të përmbajnë një shoqërues interneti, i cili përcakton nëse një e-mail ose një link interneti i transmetuar me e-mail, ishte i hapur. Një informacion i tillë, na ndihmon të përmirësojmë shërbimin e postës elektronike dhe të përshtasim më mirë përmbajtjen tonë, me nevojat e përdoruesve. Fshirja e një mesazhi në email, eleminon edhe shoqëruesin e internetit. Në vetvete, supozohet se mesazhet tona të zakonshme tekstuale, nuk përmbajnë shoqërues interneti.

2.4. Analiza e internetit

Me qëllim të optimizimit të vazhdueshëm funksional dhe qasjes maksimale të përdoruesve, disa nga shërbimet tona në internet, përdorin shërbimin e analizës së rrjetit, si dhe rrjeteve alternative të listuara më poshtë. Të dhënat e përdorura për këtë qëllim janë ekskluzivisht jo-personale.

Analitika e Google: Analitika e Google - Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SHBA, përdoret për të ashtuquajturat cookies, d.m.th, skedarët tekstualë, të arkivuar në kompjuterin tuaj, për analizën e shërbimeve tona online. Si rregull, të dhënat për sjelljen tuaj si përdorues, të grumbulluara nëpërmjet cookies, transmetohen në serverin e Google në SHBA dhe arkivohen atje. Në rast të aktivizimit të anonimiteteve IP në shërbimet e rrjetit, Google, do të shkurtojë adresën tuaj IP në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe në Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, adresa IP e plotë, do të dërgohet në serverin e Google në SHBA dhe atje do të shkurtohet. Në emër të operatorëve të shërbimeve të rrjetit, Google, do t’i përdorë këto informacione për të vlerësuar përdorimin tuaj në shërbimin online, do të përpilojë raporte për këto aktivitete dhe do të ofrojë shërbime të tjera për operatorët e faqeve të internetit, lidhur me përdorimin e shërbimeve online dhe aktiviteteve në internet. Adresa IP që shfletuesi juaj transmeton në Google Analytics,  nuk do të ketë lidhje me  të dhënat e tjera që disponon Google. Mund të parandaloni arkivimin e cookie, duke zgjedhur aplikimin e duhur tek shfletuesi. Megjithatë, në këtë rast, nuk do të keni mundësi të përdorni të gjitha funksionet  e shërbimeve tona të internetit. Ju mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave që krijohen nga cookies si dhe përdorimin e tyre nga Google, duke shkarkuar dhe instaluar shtojcat në shfletuesin tuaj, në adresën (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=rs).Për informacione të detajuara mbi kushtet e përdorimit dhe rregullat e privatësisë, kërkoni në adresën  www.google.com/analytics/terms/gb.html

ose https://www.google.com/policies/.

Facebook Plugin (Butoni i ndarjes): Ju mund t’i identifikoni shtojcat e shoqërisë Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kaliforni 94025, SHBA, logon e Facebook-ut, ose "butonin e ndarjes". Për të parë shtojcat në

facebook, ju lutemi klikoni në këtë link:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kur përdorni shërbimet tona online, shtojca vendos një lidhje të drejtpërdrejtë midis shfletuesit tënd dhe serverit të Facebook. Pra, Facebook-u është informuar për të përdorur shërbimet tona në internet me adresën tuaj IP. Kur klikoni në Facebook  “Butonin e ndarjes" (Butonin Share), ndërsa jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Facebook, ju mund të vendosni lidhjen e përmbajtjes së shërbimeve tona të internetit në profilin tuaj në Facebook. Facebook pastaj mund të lidhë përdorimin e shërbimeve tona të internetit në llogarinë tuaj. Duam të theksojmë se, si ofrues i shërbimeve të rrjetit, ne nuk kemi kurrfarë njohurie për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara dhe përdorimin e tyre nga ana e Facebook-ut. Për më shumë informacion, kërkoni në regullat e mbrojtjes së privatësisë të Facebook-ut në adresën:  https://www.facebook.com/policy.php. Nëse nuk dëshironi ta lini Facebook-un aktiv, për të përdorur shërbimet tona të rrjetit, në llogarinë tuaj në Facebook, mbylleni llogarinë tuaj në Facebook.

Xing: Sa herë që të hyni në një nga shërbimet tona në internet, të cilat  përdorin funksionet e rrjetit Xing nga XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Gjermani, realizohet  lidhja me serverat Xing. Me aq sa dimë ne, të dhënat personale nuk arkivohen. Xing-u nga ana e tij nuk arkivon adresa IP dhe as nuk vlerëson aktivitetet e përdoruesit. Për informacion të mëtejshëm, shikoni Buletinin e privatësi së Xing-ut në adresën:

 https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

YouTube: YouTube ofrohet nga Google, ose YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA. Kur përdorni ndonjë nga shërbimet tona të rrjetit që ndodhen në YouTube, vendoset lidhja me serverat e shërbimit YouTube dhe informacionet mbi shërbimet e rrjetit që përdorni, i transmetohen servërave të shërbimit YouTube. Kur t’i regjistroni për llogarinë tuaj shërbimet e YouTube, ky i fundit ju mundëson lidhjen e  aktivitetit të rrjeteve,  drejtpërdrejt me profilin tuaj personal. Kjo mund të parandalohet vetëm në rast se ju mbyllni llogarinë në YouTube. Për më shumë informacion mbi përdorimin e të dhënave në YouTube, kërkoni në rregullat e privatësisë të shërbimit  YouTube, në adresën: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Twitter: Shërbimin Twitter e mundëson Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SHBA. Kur përdorni Twitter-in dhe funksionin “re-tweet" (ri-cicërima), shërbimet e rrjetit që ju përdorni,  janë të lidhura me llogarinë tuaj në Twitter dhe i transferohen përdoruesve të tjerë. Në të njëjtën kohë, të dhënat transferohen në Twitter. Dëshirojmë të theksojmë se ne, si ofrues të shërbimeve të rrjetit,  nuk ekspozojmë përmbajtjen e të dhënave të transferuara  dhe përdorimin e tyre nga Twitter-i. Për më shumë informacion, shikoni rregullat e Twitter-it për privatësinë në adresën: http://twitter.com/privacy. Ju mund të ndryshoni parimet e privatësisë të llogarisë tuaj në Twitter në linkun: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn: Ofruesi i shërbimeve LinkedIn është LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SHBA. Sa herë që preferoni të hyni në një nga shërbimet tona online, të cilat  përmbajnë funksione LinkedIn, vendoset lidhja me serverat LinkedIn. LinkedIn është informuar për të shfrytëzuar  shërbimet tona online me adresën tuaj IP. Kur klikoni  butonin "rekomandoj" në  LinkedIn, nëqoftëse jeni të regjistruar në LinkedIn, përdorimi i shërbimeve tona online mund të lidhet me ju dhe llogarinë tuaj. Dëshirojmë të theksojmë se, si ofrues të shërbimeve tona online, ne nuk ekspozojmë  përmbajtjen e të dhënave të transferuara dhe përdorimin e tyre nga ana e kompanisë LinkedIn. Për informacion të mëtejshëm, shikoni politikën e privatësisë të LinkedIn-it në adresën: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Hotjar: Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit, disa nga shërbimet tona online përdorin softuerin Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 rruga Bisazza, Sliema SLM 1640, Malta, Evropë). Hotjar na lejon të masim dhe vlerësojmë aktivitetet e përdoruesve (lëvizjet e mausit, klikimet, lartësinë e lëvizjes së shfletuesit). Për këtë qëllim, Hotjar vendos cookies në pajisjen e përdoruesit dhe mund të arkivojë të dhënat e përdorura, p.sh. informacionet mbi shfletuesin, sistemin operativ, kohën e shpenzuar në faqen e internetit, etj. Për detaje mbi përpunimin e të dhënave nga Hotjar, kërkoni në adresën: www.hotjar.com/privacy.

Siteimprove (Përmirësimi i Faqes): Analitika e Përmirësimit të Faqes shërben për analizën e rrjetit nga Aplikimi i Përmirësimit të A / S (Sankt Annæ Plads 28, 1250 Kopenhagë, Danimarkë),  përdoret me cookies, d.m.th. me skedarët tekstual të arkivuar në kompjuterin tuaj dhe analizon përdorimin e shërbimeve tona online. Informacionet mbi përdorimin e shërbimeve tona online (duke përfshirë edhe adresën IP të koduar të përdoruesit), që grumbullohen nëpërmjet cookies, transferohen në serverin e Përmirësimit të Faqes në Danimarkë, ku dhe arkivohen. Përmirësimi i Faqes shfrytëzon informacionet për vlerësimin e përdorimit të shërbimeve online dhe për përpilimin e raporteve. Përmirësimi i Faqes nuk ia transferon këta të dhëna  personave të tretë. Përmirësimi i Faqes arkivon dhe përpunon të dhënat e grumbulluara në përputhje me rregullat gjermane për mbrojtjen e të dhënave. Përdoruesi mund të pengojë instalimin e cookies duke seleksionuar aplikacionet përkatëse të softuerit të shfletuesit. Në këtë rast, të gjitha funksionet e rrjetit të shërbimeve, nuk mund të jenë tërësisht të disponueshme për përdoruesin. Për më shumë informacion, shikoni në rregullat e shërbimeve të privatësisë të Shërbimit Përmirësimi i Faqes në: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/

3. Përdorimi i të dhënave personale

Si parim, të dhënat personale që keni ofruar, i përpunojmë dhe i përdorim eksluzivisht për qëllime të caktuara. Kjo përfshin:

 • Ofrimin, përmirësimin dhe mbështetjen e shërbimeve tona online. Kjo përfshin analizën e të dhënave, identifikimin e tendencave të përdorimit, si dhe buxhetin dhe statistikën për kategoritë e përdoruesve.
 • Marketingu: Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm për qëllime marketingu, siç janë sondazhet, lojërat e  fatit ose fushatat e tjera reklamuese, nëqoftëse keni rënë dakord për një aktivitet të tillë. Në këtë rast, të dhënat tuaja do të arkivohen për një periudhë deri në 2 vjet, përveç rasteve kur për arsye të tjera, lejohet me ligj arkivimi afatgjatë. Miratimi juaj për përdorimin e informacionit personal për qëllime marketingu, mund të tërhiqet në çdo kohë. Për detaje shih pikën 5.
 • Dërgimi i Buletinit nëpërmjet e-mail-it: Nëqoftësese e plotësoni formularin e internetit për t’u regjistruar në Buletinin tonë, të dhënat që na keni ofruar, i përdorim eksluzivisht për të verifikuar nëse jeni ju poseduesi i adresës së e-mail-it të listuar dhe nëse dëshironi të merrni Buletinin, pastaj i përdorim për të përpiluar listën e e- mail-eve nëpërmjet të cilëve do të dërgojmë Buletinin, si dhe për të analizuar përdorimin e Buletinit tonë. Në këtë rast, të dhënat tuaja do të arkivohen për një periudhë 2 vjeçare, mbas përfundimit të abonimit, përveç rasteve kur për arsye të tjera, lejohet me ligj arkivimi afatgjatë.  Të dhënat tuaja do t’i përdorim për qëllime të tjera, vetëm nëse ju keni rënë dakord për një përdorim të tillë.
 • Porositja e raporteve ose materialeve të tjera informative: Nëqoftëse porositni raporte ose materiale të tjera informative nga ne, të dhënat personale që ju keni ofruar, i përdorim eksluzivisht për përpunimin e porosive tuaja dhe pastaj ato arkivohen për një afat 1 vjeçar, mbas postimit të fundit. Për kryerjen e porosive, ne mund të përdorim shërbimet e palëve të treta, të cilëve u dërgojmë të dhënat tuaja eksluzivisht për kryerjen e porosisë tuaj. Për qëllime të tjera ne përdorim vetëm të dhënat personale që na keni dërguar, dhe këto kur kemi marrë miratimin tuaj.
 • Përdorimi i formularit të kontaktit: Nëse përdorni një formular kontakti për pyetje, informacioni që keni dërguar në formularin e kontaktit, duke përfshirë të dhënat tuaja të kontaktit, përdoren për të përpunuar kërkesat dhe pastaj arkivohen për përdorim të mëvonshëm, nëse lind nevoja për pyetje shtesë. Nëqoftwse është e nevojshme për përpunimin e kërkesës tuaj, ne gjithashtu, mund të transferojmë të dhënat tuaja personale tek shoqëritë e tjera të Grupit Wienerberger (shih pikën 4) ose tek palët e treta të përfshira. Të dhënat tuaja personale do të arkivohen për aq kohë sa zgjat  përpunimi i pyetjes, maksimalisht deri në 2 vjet, mbas përfundimit të përpunimit, përveç rasteve kur për arsye të tjera, lejohet me ligj arkivimi afatgjatë. 
 • Punësimi: Aplikimet për punë përfshijnë të dhënat personal (p.sh. Curriculum Vitae, të dhënat e kontaktit, etj.). Këto informacione mund t’i përdorim brenda Grupit Wienerberger (shih pikën 4), për të vendosur nëse do ta marrim në punë kandidatin apo do t’i kthejmë përgjigje me shkrim aplikimit të tij. Në rastet kur aplikimi për punë refuzohet, të dhënat arkivohen  për një periudhë jo më shumë se tre vjet, mbas kontaktit të fundit  ( përveç rasteve kur për arsye të tjera, lejohet me ligj arkivimi afatgjatë), për shqyrtim të mundshëm të mëvonshëm.
 • Lidhja dhe zbatimi i kontratës: Për kryerjen e porosive të ardhura (në veçanti porositë për materiale), ne përdorim shërbimet e palëve të treta të cilëve i dërgojmë të dhënat tuaja, eksluzivisht për të kryer porosisnë tuaj. Në lidhje me këto transaksione, mund të kontaktoheni në kuadë të Anketës për Kënaqësinë e Klientit, ose për nevojat e sdutimit të tregut. Në këtë rast, të dhënat tuaja, do të arkivohen për dy vite, përveç rasteve kur për arsye të tjera, lejohet me ligj arkivimi afatgjatë. Nëse na kërkoni që të mos përdorim të dhënat tuaja për kontakte të mëtejshme, me siguri do ta respektojmë vullnetin tuaj.
 • Mbrojtja e të drejtave dhe pasurisë: Nëqoftësese kemi arsye të besojmë se të drejtat dhe prona e Wienerberger Shpk Kanjiža, furnizuesve dhe blerësve të saj, qofshin keto palë të treta,  janë cënuar ose mund të cënohen, ne mund të shrytëzojmë dhe të transferojmë të dhënat tuaja personale, me qëllim të mbrojtjes së këtyre të drejtave dhe pronës. Për më tepër, ne rezervojmë të drejtën për të zbuluar të dhënat tuaja personale, me kusht që zbulimi të mbështetet në ligj, ose të jetë urdhëruar nga organet kopetente, me qëllim që të mbrohet procedura e rregullt, në përputhje me procedurën e specifikuar në faqen(t) tonë/tona të internetit, për të mbrojtur në këtë mënyrë, të drejtat e mësipërme.
 • Pastrimi dhe konsolidimi i të dhënave: Kohë mbas kohe, të dhënat personale që keni dërguar, mund të verifikohen ose  konsolidohen me (i) të dhënat nga regjistrat tanë ekzistues (online dhe offline), (ii) të dhënat e marra nga ndërmjetësit ligjorë, ose (iii) të dhënat nga burime të tjera.

4. Transferimi dhe zbulimi i të dhënave tuaja personale

Në varësi të llojit të shërbimit që keni kërkuar (p.sh. refuzim, porosi, kërkesë për shërbime, informacione etj.), të dhënat tuaja mund të shkëmbehen me palët e treta të përfshira në ekzekutimin e porosisë (p.sh shoqëritë postare, bankat etj.) ose me shoqëritë e tjera të Grupit Wienerberger. Ne gjithashtu, mund të jemi të detyruar të zbulojmë të dhënat personale, për  të përmbushur kërkesat ligjore ose për të zbatuar disa të drejta dhe marrëveshje.

 • Transferimi i të dhënave palëve të treta: Për të kryer disa porosi dhe për të ofruar  shërbime të caktuara, ne punojmë në bashkëpunim me ofruesit e shërbimeve të jashtme (p.sh. agjentët e ndjekjes). Këta ofrues  shërbimesh, nuk mund të përdorin ose transferojnë të dhëna të grumbulluara dhe të përpunuara nga ana jonë për qëllime të tjera, pa lejen e  Wienerberger Shpk Kanjiža.
 • Përdorimi i të dhënave brenda Grupit: Wienerberger Shpk Kanjiža është pjesë e Grupit Wienerberger, grupeve ndërkombëtare të shoqërive me proçese operative ndërkufitare, si dhe strukturave dhe sistemeve teknike. Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale brenda Grupit Wienerberger dhe, nëse është e nevojshme, t’i transferojmë ato në faqet tona të internetit në vende të tjera, për qëllimet e përmendura në pikën 3, në përputhje me rregullat e privatësisë. Direktivat dhe proçedurat e mbrojtjes së të dhënave në të gjithë Grupin, janë konceptuar në mënyrë të tillë që, të sigurohet niveli i lartë i mbrojtjes së të dhënave, në të gjitha shtetet me të cilat punojmë. Për listën e plotë të shoqërive të Grupit tonë, lutemi klikoni: https://www.Wienerberger.com/contact ose https://www.Wienerberger.com/the-company/company-sites
 • Përshtatja me ligjet dhe detyrimet e ngjashme: Ne do të bëjmë transferimin e të dhënat tuaja personale në mënyrë që: (i) të kryejmë detyrimet ligjore në përputhje me direktivat, rregulloret, urdhërin e organit publik ose masat e detyrueshme, (ii) të zbulojmë dhe parandalojmë kërcënimet e sigurisë, mashtrimet dhe aktivitetet e tjera keqdashëse, (iii) të mbrojmë të drejtën dhe pronën e Wienerberger Shp Kanjiža ose të palëve të treta dhe (iv) të mbrojmë të drejtën dhe sigurinë personale të punonjësve tanë dhe atyre të palëve të treta.

5. E drejta e informimit, e drejta e tërheqjes dhe fshirjes së të dhënave tuaja personale

Ju keni të drejtë të kërkoni informacione me shkrim për të dhënat tuaja personale që kemi arkivuar. Gjithashtu, në lidhje me përdorimin e të dhënave tuaja personale, ju keni të drejtë të korrigjoni, fshini, anulloni ose kufizoni përpunimin, si dhe të drejtën për të paraqitur një ankesë pranë organit kopetent për mbrojtjen e të dhënave. Ju lutemi i drejtoni këto kërkesa, si dhe çdo pyetje tjetër, në pikën e kontaktit të specifikuar në pikën 7.

Nëqoftëse jeni abonuar në Buletinin tonë, mund ta anulloni atë duke klikuar mbi "Dilni" ose duke klikuar në linkun e anullimit në Buletin. Nëse dëshironi ta tërhiqni pëlqimin tuaj për arkivimin ose përdorimin e informacioneve tuaja, natyrisht, mund të na dërgoni një e-mail në adresën e specifikuar në pikën 7.

6. Siguria e të dhënave

Wienerberger Shpk Kanjiža përdor një gamë të gjerë masash sigurie për të dhënat,  në mënyrë që të garantohet  konfidencialiteti dhe integriteti i informacioneve tuaja personale. Megjithatë, duke pasur parasysh natyrën e internetit, dëshirojmë t’ju tërheqim vëmendjen se mund të shfaqen probleme të sigurisë gjatë transferimit të të dhënave në Internet (p.sh., komunikimi me e-mail) dhe se mbrojtja e plotë e të dhënave nga ndërhyrja e palëve të treta, nuk është e mundur.

7. Kontakt

Për të gjitha çështjet që lidhen me rregullat e privatësisë ose përpunimin e të dhënave tuaja, ju lutemi kontaktoni:

office.al@wienerberger.com