Architects in their office

Karriera

Punonjësit tanë janë një nga faktorët kryesorë të suksesit tonë. Kualifikimet, motivimi dhe përkushtimi i tyre janë baza për qëndrueshmërinë dhe konkurrencën e Grupit Wienerberger. Ne jemi në kërkim të njerëzve që janë të vetëmotivuar, të përkushtuar dhe që janë në gjendje të mendojnë dhe të veprojnë si sipërmarrës. Nga të punësuarit tanë, ne presim që ata të përqendrohen te zgjidhjet dhe përgjegjësia personale.

Konsulent Teknik Aplikimi për Shqipërinë

Bëhu pjesë e ekipit tonë!

Me synimin për të fuqizuar ekipin, ne kërkojmë një person të motivuar, me komunikim të mirë dhe qëndrim pozitiv, të gatshëm ndaj punës në grup dhe përvetësimit të njohurive dhe aftësive të reja në një mjedis pune dinamik, për vendin e punës.

  • Të punosh për kompaninë Wienerberger

Kompania Wienerberger u ofron punëtorëve të saj shpërblim të drejtë dhe motivues, një hierarki të sheshtë dhe mundësinë e pjesëmarrjes aktive në zhvillimin e shoqërisë - me fjalë të tjera, një mjedis pune që mbështet performancën e lartë dhe zhvillimin personal.

Ne besojmë në zhvillimin profesional të punonjësve tanë dhe në një kulturë të fortë të korporatave, si baza për angazhimin personal dhe suksesin afatgjatë.

  • Bëhuni pjesë e kompanisë Wienerberger

Punonjësit tanë janë një nga faktorët kryesorë të suksesit tonë. Me kualifikimet, angazhimin dhe motivimin e tyre, ata garantojnë qëndrueshmërinë e ardhshme dhe konkurrencën e Grupit Wienerberger. Ne jemi në kërkim të burrave dhe grave, që do të jenë personalisht të aftë dhe me forcë për të punuar, dhe që kanë një pasion për biznes, dhe që dinë të mendojnë dhe të veprojnë si sipërmarrës.

Nga të punësuarit tanë, ne presim që ata të përqendrohen te zgjidhjet dhe që të kenë një ndjenjë të fortë të përgjegjësisë personale. Në këmbim të kësaj cilësie, ne ofrojmë kompensim të drejtë dhe motivues, stimulime tërheqëse, një hierarki të sheshtë dhe mundësinë e pjesëmarrjes aktive në zhvillimin e shoqërisë - me fjalë të tjera, kushte që sigurojnë një mjedis optimal për arritjen e rezultateve të larta të biznesit dhe zhvillimin personal.

  • Të rritesh me kompaninë Wienerberger
Factory worker checking packaging machine
Фабрика

Ne u ofrojmë punonjësve tanë një gamë të gjerë edukimi dhe trajnimi të brendshëm dhe të jashtëm, siç janë prezantimet e produktit, trajnime për menaxhimin e projektit dhe seminare për zhvillimin e teknikave të prezantimit. Për shembull, punonjësit tanë mund të marrin pjesë në një seminar mbi formimin e karakterit të bazuar në modelin e procesit të komunikimit (PCM).

Programi Ready4Excellence i kompanisë Wienerberger për talentët e ardhshëm ofron mundësi për zhvillim personal dhe shkëmbim informacioni në sferën ndërkombëtare.

Bashkë me Akademinë e Inxhinierisë Wienerberger, ne kemi themeluar edhe institucionin e edukimit të përhershëm për fushat e ndryshme teknike të punës me qeramikë. Aty ofrohen kurse dhe programe të posaçme mbi tema që lidhen me optimizimin e fabrikave dhe proceseve, si dhe me efektshmërinë e energjisë dhe të kostos. Programi mësimor mbulon kurse bazë dhe të përparuara me një program trajnimi për udhëheqësit e fabrikave.

Sektori ynë Pipes & Pavers (Tuba dhe Pllaka), bashkë me Universitetin Pipelife, fokusohet në zbatimin e mëtejshëm të programit LeanSix Sigma.

Woman looking at computer screen in front of brick-lined wall

Kontakt

Kontaktoni stafin në zyrat tona qendrore ose dërgoni pyetjet tuaja duke përdorur një formular të thjeshtë online.