Llogaritësi i çatisë Tondach me dy pjerrësi

Ju lutemi plotësoni informacionin në fushat  e kërkuara dhe zbuloni produktet dhe sasinë e nevojshme për të ndërtuar çatinë tuaj me dy pjerrësi.