Kërkesë për ofertë

Pëlqimi juaj mund të tërhiqet në çdo moment duke klikuar në lidhjen për anulimin e Buletinit ose duke dërguar një kërkesë në e-mail adresën office.al@wienerberger.com. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave tuaja përpara tërheqjes së pëlqimit tuaj mbetet e paprekur. Për të gjitha detajet në lidhje me arkivimin, përpunimin dhe fshirjen e të dhënave si dhe për të drejtat tuaja në lidhje me përdorimin e të dhënave tuaja personale, ne i referohemi Rregullave tona të privatësisë.