Scanning a QR code while using the app for CE documents

Numri i Deklaratës së Konformitetit (numri DoP)

Numri i certifikimit CE (etiketa e paletës)

Ju mund të hapni deklaratën e dëshiruar të konformitetit ose certifikimin CE duke plotësuar informacionin më poshtë:

  • Numri i Deklaratës së Konformitetit (numri DoP)
  • Numri i certifikimit CE (etiketa e paletës)

Këta numra mund të shihen në etiketat bashkëngjitur plastmasit mbështjellës paletave ose si një stampë tek çdo bllok ndërtimi.

Imazhi i lexuar (Screenshot) mund të dërgohet me e-mail ose MMS dhe të printohet në letër.