Elementi shpërndarës katër këndorë i brinjëzuar

Shërben për lidhje të sigurt midis tjegullave të kulmit të katër kulmeve që puqen. Tjegullat shpërndarëse të brinjave me katër dalje ofrohen në ngjyrë natyrale, engoba, glazurë dhe glazurë.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!