Elementi shpërndarës tre këndorë i brinjëzuar

Shërben për lidhje të sigurt midis tjegullave të kulmit horizontal dhe dy kulmeve të brinjëzuara. Tjegullat shpërndarëse të brinjave ofrohen në ngjyrë natyrale, engoba, glazurë dhe glazurë

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!