Grilë për ecje mbi pullaz 40 x 25 cm

Shërben për të lëvizur qetësisht e në mënyrë të sigurt nëpër çatiShërben për qasje të sigurt e të lehtë në çati kur del nevoja të shërbehen panelet diellore e fotovoltaike. Materiali: çelik i xinguar në të nxehtë, i veshur PVC| dy forma të mbajtësave në varësi të mënyrës së fiksimit: i drejtë dhe i lakuar. Ngjyra: e kuqe, e zezë, kafe. Përmasat: gjerësia – 250 mm, gjatësia - 400 mm (800 mm)| Për listela 30 (40) x 50 (60 mm). Për pjerrtësi nga 15 deri 60.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!