Kapëse me thep univerzale

Për fiksim të sigurt të tjegullave te pjerrtësi të mëdha.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!