çatiorë i brinjëzuar

Kulmori i lëmuar shërben për formimin e kulmeve horizontale dhe të pjerrëta. Kulmoret ofrohen në ngjyrë natyrale, engoba dhe me glazura.
Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!