çatiorë i brinjëzuar

Kulmori i brinjëzuar shërben për formimin e kulmeve horizontale dhe të pjerrëta.

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!