• Gjatësia: 120 mm
  • Gjerësia: 250 mm
  • Lartësia: 65 mm
  • Copë për m²: 50 cp/m²
  • Sasia në paleta: 324
  • Masa: 4,20 kg

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!