Porotherm 10 P-E

Zgjidhje optimale për vendosjem cilësore, të shpejtë dhe ekonomike të mureve ndarëse. E dallojnë dimensionet e mëdha, sistemi i lidhjes së thatë (dhëmb-ulluk) për ndërtim më të thjeshtë dhe më të shpejtë (më pak llaç), peshë e vogël, rrafshim i jashtëzakonshëm i sipërfaqes (më pak llaç prej gëlqere-çimentoje), me bartësi të shkëlqyer për llaçin prej gëlqere-çimentoje. Produkt ekologjik dhe pajtueshmëri e plotë me programin e përgjithshëm Porotherm.
  • Trashësia e murit: 100 mm
  • Gjatësia: 500 mm
  • Gjerësia: 100 mm
  • Lartësia: 238 mm
  • Rezistenca në shtypje: 10 N/mm²
Reference project, multifamily house built with Porotherm

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!