Porotherm 20 S P-E

Muri ndarës bartës mundëson ndërtim më të shpejtë dhe ka rezistencë më të lartë ndaj forcave sizmike. Produkt i përpunuar prej tullave poroze, me peshë të lehtë dhe me karakteristika të përmirësuara termike.
  • Trashësia e murit: 200 mm
  • Gjatësia: 375 mm
  • Gjerësia: 200 mm
  • Lartësia: 238 mm
  • Koefiçienti i përçueshmërisë termike: 0,330 λ (W/mK)
  • Rezistenca në shtypje: 10 N/mm²
Reference project, multifamily house built with Porotherm

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!