Porotherm 25 S

Produkt me karakteristika të mira termike dhe sizmike. Karakteristika të volitshme: shpejtësia e ndërtimit, fortësia e shtuar e lidhjes të mureve dhe karakteristika të mira termike. S –shenja për xhepin prej llaçi, i cili është i patentuar dhe i mbrojtur.
  • Trashësia e murit: 250 mm
  • Gjatësia: 375 mm
  • Gjerësia: 250 mm
  • Lartësia: 238 mm
  • Koefiçienti i përçueshmërisë termike: 0,213 λ (W/mK)
  • Rezistenca në shtypje: 10 N/mm²
Reference project, multifamily house built with Porotherm

Referenca

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!