Wienerberger contact

Kontaktet - oferta pune

Me synimin për të fuqizuar ekipin, ne kërkojmë një person të motivuar, me komunikim të mirë dhe qëndrim pozitiv, të gatshëm ndaj punës në grup dhe përvetësimit të njohurive dhe aftësive të reja në një mjedis pune dinamik, për vendin e punës:

Të dhënat tuaja do të trajtohen si konfidenciale. Pëlqimi juaj mund të tërhiqet në çdo kohë duke klikuar në link-un e anulimit në Newsletter ose duke dërguar një kërkesë në office.al@wienerberger.com. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave tuaja para anulimit do të mbetet e pacënuar. Për të gjitha detajet në lidhje me arkivimin, përpunimin dhe fshirjen e të dhënave si dhe të drejtat tuaja në lidhje me përdorimin e informacionit tuaj personal, ju lutem kërkoni Politikën tonë të privatësisë.