Semmelrock Protect® Plus

Protect plus икона
Protect plus

Sipërfaqja e produkteve të shënuara me ikonën Semmelrock Protect Plus është trajtuar në fabrikë me një shtresë speciale të aplikuar, që siguron pastrim të lehtë, rrit rezistencën ndaj kripës që shpërndahet për pastrim dhe faktorëve atmosferikë.

 

Semmelrock Protect®

Sipërfaqja e produkteve trajtohet me një shtresë të veçantë, e cila siguron rezistencë më të lartë ndaj kushteve të motit dhe ndotjeve të përditshme.

Sistemi Einstein®

Sistemi Einstein® është i patentuar për lidhje të plotë dhe siguri të integruar kundrejt zhvendosjes së shtresës, me gjerësi të garantuar të fugës, në përputhje me standardet aktuale.

Sipërfaqe e trajtuar

përfaqja trajtohet më tej me qëllim për ta përsosur pamjen, pastaj edhe produktet e gatshme përpunohen më tej në një cikël të veçantë prodhimi, duke i larë, pastruar, ndarë dhe rrahur.

Shenja CE

Produktet e Zemelrock Stein und Design EOOD mbajnë shenjën e cilësisë CE, e cila bazohet në testet e kryera sipas standardeve aktuale të cilësisë BDS EN 1338 (shtresa), BDS EN 1339 (pllaka) dhe BDS EN 1340 (bordura).

Semmelrock Concept

"Semmelrock Concept" mbulon produkte me funksionalitet të ndryshëm, por me strukturë të njëjtë të sipërfaqes. Pavarësisht nëse janë shkallare, sistem muri, pllakash apo shtresa, produktet janë plotësisht të pajtueshme me njeri tjetrin dhe krijojnë një mjedis harmonik të përfunduar.

Forma-Kombi

Forma e kombinuar përmban një numër elementesh me formate të ndryshme të nevojshme për të mbuluar një njësi sipërfaqe. Përparësitë janë: mënyra e thjeshtë e shtrimit, pa prerje dhe një radhë opsionesh renditjeje. Produkte me forma të kombinuara

Cilësi

Produktet e markës Semmelrock Stein + Design prodhohen dhe testohen në përputhje me standardet e harmonizuara BDS EN 1338, EN 1339 dhe EN 1340 me lëndë të para të cilësisë së lartë, me kontroll të vazhdueshëm të cilësisë.

Rezistencë ndaj ngricave dhe kripës që shpërndahet për pastrim

Produktet me këtë simbol janë rezistente ndaj ngricave dhe kripës që shpërndahet për pastrim rrugësh, sipas BDS EN 1338, EN 1339 dhe EN 1340. Për shkrirjen përdorni artikuj të përshtatshëm për produkte betoni (p.sh. bazuar në NaCl). Artikujt për shkrirje që përmbajnë sulfate mund të dëmtojnë produktet në fjalë.

Ngarkesë nga këmbësorët

 

Ngarkesë nga automjetet

 

Ngarkesë nga kamionët