Pyetjet e bëra shpesh

Ç’dizajn do të rekomandonit për kopshtin tim?

Mundësitë për formimin e hapësirave private dhe publike me produkte  të Semmelrock mund t`i shihni në Sallën tonë të ekspozitës.

Çfarë veglash më duhen?

Ju duhet:

 1. Lopatë, karrocë dore, pllakë me vibrime me jastëk gome ose silikoni, fshesë, spango, këndore.
 2. Nivel mastar prej alumini.
 3. Profile me diametër 3,6 cm për nivelim.
 4. Produkti i zgjedhur për shtresën.
 5. Presë për copëtim ose makinë për prerje të shtresave.

Çfarë materialesh më duhen?

Ju duhen:

 1. Bordura sipas zgjedhjes.
 2. Beton drenazhimi në bazën e bordurës, rreth 0,05-0,06 m/m.
 3. Gur i thërrmuar – fraksion 0/63 mm për ngjeshje të bazës, rreth 1,8 t/m me 20-30% ngjeshje.
 4. Gur i thërrmuar – fraksion 0/18 mm për ngjeshje të bazës, rreth 1,8 t/m me 20-30% ngjeshje.
 5. Gur i thërrmuar kokërrmadh - fraksion 2/5 mm.
 6. Rërë për fugat 0/2 mm.
 7. Shtresa e zgjedhur në përshtatje me ngarkesat e pritshme.  

Si vihen shtresat e Semmelrock?

Semmelrock rekomandon vendosjen e shtresave prej betoni me metodën e “montimit të thatë”. Më shumë hollësi mund të lexoni këtu.

Kam porositur blloqe betoni me vizion antik. Disa prej blloqeve janë me cepa të thyer. A është normale kjo?

Produktet pa fugë të pjerrët mund të kenë pasur përpunim të shtuar të linjave. Seritë me pamje antike kanë linja të valëzuara ose paksa të cenuara.

A i rezistojnë blloqet prej betoni temperaturave të ulëta?

Kompania  “Semmelrock Stein and Design" Ltd. garanton qëndrueshmërinë e të gjitha produkteve të deklaruara, sipas standardit BDS EN 1338, BDS EN 1339, BDS EN 1340.

Ç’produkte më duhet të përdor gjatë shkrirjes së akullit në dimër?

Për shkrirjen e akullit gjatë dimrit duhet të përdoren vetëm artikuj që janë të përshtatshëm për produkte prej betoni (p.sh. mbi bazën e NaCl). Përdorimi i artikujve që përmbajnë sulfate, mund të shkaktojë dëmtim të produkteve. 

A janë të sigurt blloqet e betonit ndaj rrëshqitjes?

Në përgjithësi, produktet e betonit kanë siguri të mjaftueshme ndaj rrëshqitjes. Me kusht që sipërfaqja të mos jetë trajtuar më tej. Produktet me sipërfaqe të ashtuquajtur betoni kanë koeficient rrëshqitjeje SRT=45 dhe nuk kanë nevojë për prova shtesë.

A ndryshojnë ngjyrat e produkteve prej betoni me kalimin e kohës?

Po, ngjyrat pësojnë paksa ndryshime si pasojë e kushteve të motit dhe funksionimit, por nuk zhduken.

A është e mundur gurët prej betoni të sistemit Einstein të zhvendosen gjatë shfrytëzimit?

Jo, nuk është e mundur. Më shumë për avantazhet e sistemit mund të shihni tu.

Dua që gjithçka të ketë sipërfaqe të njëjtë. Si mund ta arrij këtë?

Ky koncept mbulon produkte me strukturë të njëjtë të sipërfaqes dhe funksionalitet të ndryshëm. Duke i kombinuar, ju do të krijoni një mjedis tërësisht të plotë dhe harmonik.

Ç’është Semmelrock concept?

Ky koncept mbulon produkte me strukturë të njëjtë të sipërfaqes dhe funksionalitet të ndryshëm. Duke i kombinuar, ju do të krijoni një mjedis tërësisht të plotë dhe harmonik.

Mbi gurët prej betoni që kam shtruar, ka njolla me ngjyra. Si t’ia bëj?

Për shkak të ndikimeve të atmosferës dhe mjedisit, në disa raste mund të shfaqen ngjyrime të lehta të verdha dhe kafe në sipërfaqen e produkteve. Meqenëse ne nuk mund të ndikojmë mbi këto kushte, këto ngjyrime nuk japin të drejtën për të bërë reklamime.

A mund të ndodhë që mbi gurët prej betoni të shfaqen njolla të lehta?

Njollat ​​e lehta ose llumi gri, të cilat nganjëherë formohen në produktet e betonit, janë teknikisht të pashmangshme dhe ndryshojnë në varësi të kushteve të motit dhe shtrimit. Që të minimizohet shfaqja e njollave gëlqerore, ne rekomandojmë që produktet të shtrohen sipas metodës "montim i thatë” ose me një tretësirë drenazhimi shtresëtrashë me një aditiv që ne mund t’jua furnizojmë. Nëse dëshironi, këto zgjyra mund të hiqen me anë të produkteve speciale me bazë acidi me një koncentrat të përshtatshëm sipas kushteve të prodhuesit. Mos përdorni furça me fije metalike ose avull. Këto depozita janë natyrore dhe ndodhin në të gjitha produktet e betonit. Cilësia e produkteve tona nuk zvogëlohet nga këto çngjyrosje, prandaj ato nuk njihen si arsye për reklamim. Shumica e produkteve të Semmelrock kanë hidrofobizëm të brendshëm, gjë që i minimizon këto ngjyrosje.

Ç'përfaqëson sistemi Einstein?

Është një sistem i patentuar për lidhje të plotë dhe siguri të integruar kundrejt zhvendosjes së shtresës. Mund të shihni më shumë këtu.

Sa kohë pas shtrimit mund të përdoret hapësira?

Hapësira mund të përdoret menjëherë pas shtrimit, fugimit dhe ngjeshjes.

Cilat produkte janë të përshtatshme për shtresa para garazhit?

Janë të përshtatshme shtresat, ku trashësia e tyre përshtatet me llojin e ngarkesave. Për kamionë të lehtë deri në 3.5 tonë ne rekomandojmë trashësi të shtresës 6 cm, për kamionë të rëndë rekomandojmë trashësi prej 8 cm, dhe për trafik të rënduar një trashësi prej 10 cm.

Ku mund të shihen projektet me produktet e Semmelrock?

Projektet e realizuara me produktet tona janë paraqitur në sektorin e Projekteve referente – këtu.

Ku është më e përshtatshme të përdoren produktet e Semmelrock?

Produktet tona kanë fusha të ndryshme përdorimi. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të pllakave, shtresave, sistemeve të mureve dhe gardhe, bordura, shkallina dhe aksesorë.

A ofroni produkte për mure?

Semmelrock ofron sisteme për ndërtim të mureve dhe gardheve.

A është e mundur të prodhohen produkte me porosi?

Mund të prodhohen me porosi ngjyra dhe formate, që ndryshojnë nga ato të përfshira në këtë katalog dhe në gamën standarde të produkteve, duke zbatuar kushtet e  prodhuesit dhe me kontraktim të mëtejshëm.

Ç’dizajn do të rekomandonit për kopshtin tim ?

Mundësitë e formimit të hapësirave private dhe publike me produkte të Semmelrock mund t’i shikoni në Sallën tonë të Ekspozitës.

A siguron Semmelrock instalimin e produkteve të veta?

Semmelrock nuk siguron instalime, por për lehtësi më të madhe ne kemi ofruar informacion teknik për produktet dhe një përshkrim të hollësishëm, në sektorin Dituri dhe Shërbime, të hapave që duhen ndjekur në metodën e vendosjes së shtresave.

Sa është sasia e materialit të shtresës që do të më duhet?

Falë sektorit të Modeleve Shembuj këtu, ju mund të zgjidhni nga opsionet e propozuara për shtrimin e produktit përkatës, dhe në përshtatje me koston e 1 m2, mund të llogaritni vetë sasinë që ju duhet. 

Ku mund të marr informacion për çmimet e produkteve?

Çmimet e produkteve mund t’i gjeni tek distributorët dhe përfaqësuesit tanë të shitjeve, duke vizituar kopshtin tonë të mostrave ose duke na kontaktuar në 070015477. Produktin që dëshironi mund ta blini nga distributorët tanë në të gjithë vendin. Lista e çmimeve është publikuar këtu.

Ku mund të blej produkte të Semmelrock?

Produktin që dëshironi mund ta blini nga distributorët tanë në tërë vendin. Zgjidhni me anë të filtrit, lokacionin e përshtatshëm për ju dhe distributorin. Të gjithë distributorët i gjeni këtu.

Si të gjej në faqe produktin e përshtatshëm për mua?

Për lehtësimin tuaj ne kemi krijuar filtrin e produkteve. Zgjidhini kriteret dhe filtri ju ofron produktet e përshtatshme për këtë qëllim.

Si duhet ta mbroj shtresën?

Produktet me sipërfaqe me strukturë ose me sipërfaqe betoni të dukshëm mund të mbrohen më tej me preparate të posaçme për impregnim të produkteve prej betoni, duke zbatuar kushtet e prodhuesit. Ju rekomandojmë serinë e impregnuesve të markës Finalit.

Si mund të zgjedh produktin e përshtatshëm për mua?

Kompania jonë ofron produkte të caktuara për destinime të ndryshme. Që të zgjidhni produktin e përshtatshëm, në radhë të parë duhet të mbani parasysh destinacionin e tij. Nëse është planifikuar në atë segment të ketë ngarkesë automjetesh, ne rekomandojmë të bëhet rrugë e shtruar. Pllakat janë një produkt që ne rekomandojmë të përdorni nëse ka vetëm ngarkesë këmbësorësh. Për lehtësinë tuaj, përdorni motorin e kërkimit të produkteve.

Cili është dallimi ndërmjet shtresave dhe pllakave?

Dallimi kryesor midis shtresave dhe pllakave qëndron në trashësinë e tyre, pastaj edhe në funksionalitetin e tyre. Zgjedhja e trashësisë optimale të gurëve të shtresës varet nga ngarkesa e segmentit. Rrugët e shtruara janë të përshtatshme për zonat ku përveç ngarkesë këmbësorësh ka edhe ngarkesë të automjeteve. Duhet të kihet parasysh se për ngarkesa deri në 3.5 tonë, shtresa rekomandohet të jetë 6 cm, dhe mbi 3.5 tonë të paktën 8 cm, ndërsa për trafik të rënduar ne rekomandojmë 10 cm. Pllakat mund të aplikohen për zonat e këmbësorëve.

Çfarë sipërfaqesh dhe ngjyrash ofron Semmelrock?

Semmelrock ofron një gamë të gjerë të strukturave dhe ngjyrave të ndryshme të shtresës sipërfaqësore. Mund të mësoni më shumë këtu.

Cilat janë përparësitë e formatit të kombinuar?

Forma e kombinuar përmban një numër elementesh me formate të ndryshme, të cilat prodhohen njëkohësisht dhe janë të mjaftueshme për të mbuluar një sipërfaqe prej 1 m2, pa pasur nevojë për prerje të panevojshme.

A i përgjigjen produktet e Semmelrock standardeve evropiane?

Produktet e Semmelrock mbajnë shenjën e cilësisë CE, e cila bazohet në testet e kryera, sipas standardeve aktuale të cilësisë BDS EN 1338, BDS EN 1339, BDS EN 1340.

Ç’produkte duhet të përdor për të shkrirë akullin në dimër?

Përdorni vetëm preparate të përshtatshme për produkte betoni, për shembull të bazuara në NaCl. Përdorimi i preparateve që përmbajnë sulfate mund të dëmtojë produktet.