Brown brickhouse in wintertime with lot's of snow

Tondach është tjegull ideale për pullaz

Me siguri vendim i drejt: Tondach
 

Pullazet bartin ngarkesa prej 265 kg, 295 kg, 335 kg/m² ndërsa shpesh edhe më shumë se kaq. Pesha, e mbulesës së pullazit, pavarësisht nga lloji i saj,në raport me ngarkesat e ekspozuara nuk paraqet ndonjë gjë të rëndësishme. Kështu, pesha e mbulesës së pullazit është komponentë mospërfillëse gjatë përzgjedhjes së saj.

Pesha e mbulesës së pullazit me tjegullat Tondach mesatarisht është 42 kg/m² por ofron përparësi bindë-se dhe të besueshme kur është fjala për estetikë, rezistencë ndaj ndiki -meve dhe qëndrueshmëri. Tondach Produktet përshtaten në mënyrë të përkryer me trashëgiminë kulturore kushtet lokale klimatike dhe prandaj paraqesin zgjidhje më të volitshme për mbulim të pullazit.

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!

Mbështetje e personalizuar

Keni nevojë për ndihmë?

Dëshironi një ofertë të personalizuar?

Gjeni një distributor

Gjeni distributorin më të afërt

Abonohuni në 'newsletter'

Mos humbisni të rejat më të fundit nga ne

Artikuj të ngjashëm