Digitalisation process at Wienerberger

Regjistri i ndërtimit

Në regjistrin e ndërtimit futen të dhënat e sakta lidhur me ndryshimet dhe sasitë e punimeve të kryera sipas zërave përkatës nga fatura. Ajo futet në regjistër dhe shërben si dëshmi (dokument) për llogaritjen dhe pagesën e punimeve.

Bëjmë faturën e produkteve Porotherm për ju

  • Ndërtuesi obligohet me mbajtjen e regjistrit të ndërtimit.
  • Regjistri i ndërtimit do të mbahet në një kopje të vetme, me qëllim që çdo zë i përllogaritjes së shpenzimeve të ketë listën e vet identifikuese.
  • Pas mbylljes së përllogaritjes përfundimtare, ndërtuesi ia dorëzon regjistrin e ndërtimit klientit.
  • Të dhënat për regjistrin e ndërtimit mblidhen nga inxhinieri mbikëqyrës dhe administratorët e punimeve, ndërtuesi dhe në fund të muajit regjistrohen sasitë e punimeve të kryera në atë muaj me vërtetimet e sasive dhe nënshkruajnë për besueshmërinë e këtyre të dhënave.
  • Të gjitha sasitë e radhitura në regjistrin e ndërtimit, të cilat nuk mund të kontrollohen më vonë dhe janë vërtetuar nga inxhinieri mbikëqyrës, konsiderohen si sasi përfundimtare.
  • Nëse është e nevojshme, në regjistrat e ndërtimit hartohen edhe skicat përkatëse.
  • Të gjitha përmirësimet në regjistrin e ndërtimit duhet të nënshkruhen në të dyja palët.
Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!

Mbështetje e personalizuar

Keni nevojë për ndihmë?

Dëshironi një ofertë të personalizuar?

Gjeni një distributor

Gjeni distributorin më të afërt

Abonohuni në 'newsletter'

Mos humbisni të rejat më të fundit nga ne

Artikuj të ngjashëm