Arte bronzi e nderthurur

Paneli Arte në mënyrë optike pashmangshmërisht ngjan me kalldrëmin dhe duket sikur përbëhet nga shumë elementë individualë. Në realitet, ai përbëhet nga vetëm katër pllaka, që me një kombinim alternativ shumë të thjeshtë përtfojmë optikën e një erashke (skema tradicionale sipas së cilës përftohet kalldrëmi) ose të valëve.
  • Dimensionet: Pllaka Arte përbëhet nga 4 elemente në dimensione të ndryshme.
  • Lartësia: 8 cm

Referenca

© Copyright: IN FOTO VIDEO & DIZAJN
© Copyright: IN FOTO VIDEO & DIZAJN
© Copyright: IN FOTO VIDEO & DIZAJN
© Copyright: IN FOTO VIDEO & DIZAJN
© Copyright: IN FOTO VIDEO & DIZAJN
© Copyright: IN FOTO VIDEO & DIZAJN
Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!