Achitects working at office with architectural model
© Markus Esser

Konsulent Teknik Aplikimi për Shqipërinë

Me synimin për të fuqizuar ekipin, ne kërkojmë një person të motivuar, me komunikim të mirë dhe qëndrim pozitiv, të gatshëm ndaj punës në grup dhe përvetësimit të njohurive dhe aftësive të reja në një mjedis pune dinamik, për vendin e punës.

Përshkrimi i punës:

• Merr pjesë në përgatitjen e propozimeve për aplikimin e gamës së plotë të produkteve.

• Kujdeset për aplikimin e duhur të produkteve në terren

• Ofron shërbime këshillimore brenda gamës së përgjegjësive duke u fokusuar kryesisht tek zbatuesit

• Me kërkesë përgatit dokumentacionin teknik ose përditëson ekzistueset me detaje që lidhen me produktet e kompanisë (tulla, tjegulla, etj.)

• Me kërkesë përgatit specifikimet e produktit dhe detajon përllogaritjet

• Merr pjesë në zhvillimin e projekteve të çatisë dhe mureve për të aplikuar gamën e prodhimit dhe harmonizohet me ciklin e zhvillimit të projektit

• Ndihmon si për klientët privatë ashtu edhe bizneset

• Monitoron kërkesat e tregut për produktet qeramike të rënda dhe përgatit raporte

• Angazhohet aktivisht në prezantimin dhe promovimin e produkteve të reja të kompanisë

• Merr pjesë në panaire si person këshillues

• Ruan përllogaritjet e përgatitura të produkteve të çatisë dhe mureve.

• Mban shënime për kontraktorët dhe klientët potencialë në treg

• Arkivon fotodokumentacionin e ndërtesave ku janë bërë llogaritjet

• Ndjek rregulloret teknike që lidhen me profesionin.

• Merr pjesë në përcaktimin e asortimentit TUNING (aksesorët e çatisë).

• Merr pjesë në zhvillimin e prospekteve për produkte të reja.

• Qëndron i informuar për veprimet e konkurencës.

• Mban kontakte me shoqatat inxhinierike, projektuesit, kontraktorët dhe institutet për mbrojtjen e monumenteve të kulturës.

• Monitoron dhe aplikon, nëse është e mundur, informacione të reja në lidhje me efikasitetin termik të çatisë.

• Gjurmon informacionin për investimet e ardhshme, ku kompania mund të hyjë në rolin e furnizuesit të mundshëm.

 

Kërkesat:

·         Diplomë universitare në Inxhinieri Ndërtimi ose Arkitekturë             

·         Gjuha angleze

·         Aftësi kompjuterike                                                                                                              

Çfarë ofrojmë:

·          Mundësi zhvillimi të mëtejshëm personal dhe profesional në një mjedis ndërkombëtar pozitiv dhe dinamik.

Dërgoni CV tuaj në:

·          Tinde.Lakanovic@wienerberger.com

·          marin.zaimi@wienerberger.com

 

Afati i aplikimit: 10 korrik 2023

Architect sitting at office desk with blueprint and laptop looking at house mock-up
© Markus Esser

                                      Na kontaktoni!